Relicvă din Gorunul lui Horea oferită ministrului Apărării (Piece of Horea’s Evergreen Oak was offered to the Defense Minister)

Ministrul Apãrãrii, Teodor Meleºcanu, primeºte relicva - foto Valentin Ciobârcã
(Defense Minister Teodor Melescanu receiving the piece)

Ministrul Apărării, Teodor Meleșcanu, primește relicva - foto Valentin Ciobârcă
(Defense Minister Teodor Melescanu receiving the piece)