Relicvă din Gorunul lui Horea oferită ministrului Apărării (Piece of Horea’s Evergreen Oak was offered to the Defense Minister)

Ministrul Apãrãrii îi oferã diploma de excelenþã preºedintelui Fundaþiei DACIA, dr. Liviu Pandele - foto Valentin Ciobârcã
(Defense Minister offering the Diploma of excellence to the president of DACIA Foundation, Ph.D. Liviu Pandele)

Ministrul Apărării îi oferă diploma de excelență președintelui Fundației DACIA, dr. Liviu Pandele - foto Valentin Ciobârcă
(Defense Minister offering the Diploma of excellence to the president of DACIA Foundation, Ph.D. Liviu Pandele)