Aspect de la defilare - foto Petricã Mihalache
(Aspect during the Parade)Autostaþiile radio PANTHER - foto Petricã Mihalache
(PANTHER radio stations)Ce frumos e la paradã! - foto Petricã Mihalache
(How nice is the Parade!)
Aspect de la defilare - foto Petrică Mihalache
(Aspect during the Parade)
Vizualizat: 1539 ori.
Autostațiile radio PANTHER - foto Petrică Mihalache
(PANTHER radio stations)
Vizualizat: 1529 ori.
Ce frumos e la paradă! - foto Petrică Mihalache
(How nice is the Parade!)
Vizualizat: 1479 ori.
Colonelul Nicolae Ciucã, comandantul detaºamentului de tehnicã militarã - foto Petricã Mihalache
(Col. Nicuale Ciuca, commander of military equipment detachment)Comandantul paradei, gl.bg. Dan Ghica-Radu - foto Petricã Mihalache
(Brigade General Dan Ghica Rau, the commander of the Parade)Complexul antiaerian GEPARD - foto Petricã Mihalache
(GEPARD anti air complex)
Colonelul Nicolae Ciucă, comandantul detașamentului de tehnică militară - foto Petrică Mihalache
(Col. Nicuale Ciuca, commander of military equipment detachment)
Vizualizat: 1579 ori.
Comandantul paradei, gl.bg. Dan Ghica-Radu - foto Petrică Mihalache
(Brigade General Dan Ghica Rau, the commander of the Parade)
Vizualizat: 1824 ori.
Complexul antiaerian GEPARD - foto Petrică Mihalache
(GEPARD anti air complex)
Vizualizat: 1879 ori.
Complexul de rachete antiaeriene CA 95
(CA 95 anti air missiles)Complexul de rachete antiaeriene sol-aer HAWK
(HAWK ground-air anti air missiles)Defileazã maºinile de luptã Jderul
(Jderul carrier during the Parade)
Complexul de rachete antiaeriene CA 95
(CA 95 anti air missiles)
Vizualizat: 2082 ori.
Complexul de rachete antiaeriene sol-aer HAWK
(HAWK ground-air anti air missiles)
Vizualizat: 1654 ori.
Defilează mașinile de luptă Jderul
(Jderul carrier during the Parade)
Vizualizat: 1795 ori.
Elicoptere IAR 330 SOCAT - foto Valentin Ciobârcã
(IAR 330 SOCAT helicopters)Emoþia spectacolului - foto Valentin Ciobârcã
(Emotion during the show)Formaþie de elicoptere IAR 330 SOCAT - foto Valentin Ciobârcã
(IAR 33 SOCAT helicopters in formation)
Elicoptere IAR 330 SOCAT - foto Valentin Ciobârcă
(IAR 330 SOCAT helicopters)
Vizualizat: 1728 ori.
Emoția spectacolului - foto Valentin Ciobârcă
(Emotion during the show)
Vizualizat: 1477 ori.
Formație de elicoptere IAR 330 SOCAT - foto Valentin Ciobârcă
(IAR 33 SOCAT helicopters in formation)
Vizualizat: 1439 ori.
Humvee-urile trec pe sub Arcul de Triumf - foto Valentin Ciobârcã
(Humvees under the Arch of Triumph)În aºteptarea paradei militare - foto Valentin Ciobârcã
(Waiting for the military Parade)LA MULÞI ANI ROMÂNIA! - foto Valentin Ciobârcã
(MANY HAPPY RETURNS OF THE DAY, ROMANIA!)
Humvee-urile trec pe sub Arcul de Triumf - foto Valentin Ciobârcă
(Humvees under the Arch of Triumph)
Vizualizat: 1852 ori.
În așteptarea paradei militare - foto Valentin Ciobârcă
(Waiting for the military Parade)
Vizualizat: 1534 ori.
LA MULȚI ANI ROMÂNIA! - foto Valentin Ciobârcă
(MANY HAPPY RETURNS OF THE DAY, ROMANIA!)
Vizualizat: 1530 ori.