Parada militară la Arcul de Triumf (Military Parade at the Arch of Triumph)

Colonelul Nicolae Ciucã, comandantul detaºamentului de tehnicã militarã - foto Petricã Mihalache
(Col. Nicuale Ciuca, commander of military equipment detachment)

Colonelul Nicolae Ciucă, comandantul detașamentului de tehnică militară - foto Petrică Mihalache
(Col. Nicuale Ciuca, commander of military equipment detachment)