Parada militară la Arcul de Triumf (Military Parade at the Arch of Triumph)

Emoþia spectacolului - foto Valentin Ciobârcã
(Emotion during the show)

Emoția spectacolului - foto Valentin Ciobârcă
(Emotion during the show)