Parada militară la Arcul de Triumf (Military Parade at the Arch of Triumph)

În aºteptarea paradei militare - foto Valentin Ciobârcã
(Waiting for the military Parade)

În așteptarea paradei militare - foto Valentin Ciobârcă
(Waiting for the military Parade)