Parada militară la Arcul de Triumf (Military Parade at the Arch of Triumph)

Vehiculul de luptã Piranha III C  - foto Petricã Mihalache
(Piranha III C carriers)

Vehiculul de luptă Piranha III C - foto Petrică Mihalache
(Piranha III C carriers)