Comandamentul Aliat pentru Transformare (Norfolk, SUA) (The Allied Command for Transformation (Norfolk, USA))

Col. Constantin Rãileanu adresându-se audienþei
(Colonel Constantin Raileanu addressing to the audience)

Col. Constantin Răileanu adresându-se audienței
(Colonel Constantin Raileanu addressing to the audience)