Vizita viceamiralului Richard K. Gallagher în România (Vice-Admiral Richard K. Gallagher in visit in Romania) (Visite du vice-amiral Richard K. Gallagher en Roumanie)

Trecerea în revistã a Gãrzii de Onoare - Foto: Cristian Surugiu
(Review of the Guard of Honor)
(Passage en revue de la Garde d’Honneur)

Trecerea în revistă a Gărzii de Onoare - Foto: Cristian Surugiu
(Review of the Guard of Honor)
(Passage en revue de la Garde d’Honneur)