Vizita viceamiralului Richard K. Gallagher în România (Vice-Admiral Richard K. Gallagher in visit in Romania) (Visite du vice-amiral Richard K. Gallagher en Roumanie)

Delegaþia EUCOM în dialog cu secretarul de stat Corneliu Dobriþoiu - Foto: Valentin Ciobârcã
(EUCOM delegation in dialogue with State Secretary Corneliu Dobritoiu)
(Délégation EUCOM en dialogue avec le secrétaire d’Etat Corneliu Dobritoiu)

Delegația EUCOM în dialog cu secretarul de stat Corneliu Dobrițoiu - Foto: Valentin Ciobârcă
(EUCOM delegation in dialogue with State Secretary Corneliu Dobritoiu)
(Délégation EUCOM en dialogue avec le secrétaire d’Etat Corneliu Dobritoiu)