Vizita în Turcia a ministrului Apărării, Teodor Meleșcanu (Defense Minister Teodor Melescanu on visit in Turkey)

Trecerea în revistã a Gãrzii de Onoare
(Review of the Guard of Honor)

Trecerea în revistă a Gărzii de Onoare
(Review of the Guard of Honor)