Comandantul Paradei, generalul de brigadã Dan GHICA-RADU - Foto: Valentin Ciobîrcã  (Brigade General Dan Ghica Radu, the Parade’s commander)Detaºamentul drapelelor de epocã - Foto: Valentin Ciobîrcã (Detachment of epoch flags)Detaºamentul Academiei Forþelor Terestre - Foto: Valentin Ciobîrcã (Army Academy Detachment)
Comandantul Paradei, generalul de brigadă Dan GHICA-RADU - Foto: Valentin Ciobîrcă (Brigade General Dan Ghica Radu, the Parade’s commander)
Vizualizat: 1591 ori.
Detașamentul drapelelor de epocă - Foto: Valentin Ciobîrcă (Detachment of epoch flags)
Vizualizat: 1537 ori.
Detașamentul Academiei Forțelor Terestre - Foto: Valentin Ciobîrcă (Army Academy Detachment)
Vizualizat: 1358 ori.
Detaºamentul liceenilor militari - Foto: Valentin Ciobîrcã (Military students Detachment)Detaºamentele infanteriei - Foto: Valentin Ciobîrcã (Infantry Detachments)Detaºamentul paraºutiºtilor - Foto: Valentin Ciobîrcã (Paratroopers Detachment )
Detașamentul liceenilor militari - Foto: Valentin Ciobîrcă (Military students Detachment)
Vizualizat: 1286 ori.
Detașamentele infanteriei - Foto: Valentin Ciobîrcă (Infantry Detachments)
Vizualizat: 1375 ori.
Detașamentul parașutiștilor - Foto: Valentin Ciobîrcă (Paratroopers Detachment )
Vizualizat: 1445 ori.
Vehicule Humvee pe sub Arcul de Triumf - Foto: Valentin Ciobîrcã (Humvee vehicles under the Arch of Triumph)Coloanã de transportoare B33 Zimbru - Foto: Valentin Ciobîrcã (B33 Zimbru carriers)Tancul românesc TR 85 M1 Bizonul - Foto: Valentin Ciobîrcã (TR 85 M1 Bizonul Romanian tank)
Vehicule Humvee pe sub Arcul de Triumf - Foto: Valentin Ciobîrcă (Humvee vehicles under the Arch of Triumph)
Vizualizat: 1625 ori.
Coloană de transportoare B33 Zimbru - Foto: Valentin Ciobîrcă (B33 Zimbru carriers)
Vizualizat: 2121 ori.
Tancul românesc TR 85 M1 Bizonul - Foto: Valentin Ciobîrcă (TR 85 M1 Bizonul Romanian tank)
Vizualizat: 4659 ori.
Defileazã sistemul de artilerie LAROM - Foto: Valentin Ciobîrcã (LAROM artillery system)Complexul de rachete antiaeriene CA 95 - Foto: Valentin Ciobîrcã (CA 95 anti air missile complex)Complexul antiaerian GEPARD - Foto: Valentin Ciobîrcã (GEPARD anti air complex)
Defilează sistemul de artilerie LAROM - Foto: Valentin Ciobîrcă (LAROM artillery system)
Vizualizat: 2395 ori.
Complexul de rachete antiaeriene CA 95 - Foto: Valentin Ciobîrcă (CA 95 anti air missile complex)
Vizualizat: 2025 ori.
Complexul antiaerian GEPARD - Foto: Valentin Ciobîrcă (GEPARD anti air complex)
Vizualizat: 1799 ori.
Instalaiile de lansare a rachetelor navale - Foto: Valentin Ciobîrcã (Naval missile launching installations )Regimentul de Gardã prezintã onorul - Foto: Valentin Ciobîrcã (The Regiment of Guard presenting the honor)Garda de Onoare - Foto: Valentin Ciobîrcã (The Guard of Honor)
Instalaiile de lansare a rachetelor navale - Foto: Valentin Ciobîrcă (Naval missile launching installations )
Vizualizat: 1671 ori.
Regimentul de Gardă prezintă onorul - Foto: Valentin Ciobîrcă (The Regiment of Guard presenting the honor)
Vizualizat: 1678 ori.
Garda de Onoare - Foto: Valentin Ciobîrcă (The Guard of Honor)
Vizualizat: 2206 ori.