Activități desfășurate la Qalat (Activities developed in Qalat)

Ministrul apãrãrii semneazã în Cartea de Onoare a Batalionului 33 Vânãtori de munte - foto Marius Vintilescu (Defense Minister signing in the Book of Honor of the 33rd Mountain Battalion)

Ministrul apărării semnează în Cartea de Onoare a Batalionului 33 Vânători de munte - foto Marius Vintilescu (Defense Minister signing in the Book of Honor of the 33rd Mountain Battalion)