Activități desfășurate la Qalat (Activities developed in Qalat)

Ministrul Teodor Meleºcanu ºi comandantul poliþiei provinciei Zabul, colonelul Yakoub - foto Marius Vintilescu (Minister Teodor Melescanu and commander of Police, Zabul Province, Colonel Yakoub)

Ministrul Teodor Meleșcanu și comandantul poliției provinciei Zabul, colonelul Yakoub - foto Marius Vintilescu (Minister Teodor Melescanu and commander of Police, Zabul Province, Colonel Yakoub)