Activități desfășurate la Qalat (Activities developed in Qalat)

Ministrul apãrãrii salutã garda de onoare - foto Marius Vintilescu (Defense Minister saluting the Guard of Honor)

Ministrul apărării salută garda de onoare - foto Marius Vintilescu (Defense Minister saluting the Guard of Honor)