Primirea atașatului ceh al apărării (Receive of the Czech military attaché)

Aspect din timpul discuþiilor - foto Valentin Ciobârcã
(Aspect during the talks)

Aspect din timpul discuțiilor - foto Valentin Ciobârcă
(Aspect during the talks)