Primirea atașatului ceh al apărării (Receive of the Czech military attaché)

Ataºatul apãrãrii Republicii Cehia, colonel Karel Radej - foto Valentin Ciobârcã
(Military attaché of the Czech Republic, Colonel Karel Radej)

Atașatul apărării Republicii Cehia, colonel Karel Radej - foto Valentin Ciobârcă
(Military attaché of the Czech Republic, Colonel Karel Radej)