Primirea atașatului ceh al apărării (Receive of the Czech military attaché)

ªeful Statului Major General, amiral dr. Gheorghe Marin pe timpul discuþiilor cu delegaþia ceha - foto Valentin Ciobârcã
(Chief of General Staff, Admiral Ph.D. Gheorghe Marin during the talks with the Czech delegation)

Șeful Statului Major General, amiral dr. Gheorghe Marin pe timpul discuțiilor cu delegația ceha - foto Valentin Ciobârcă
(Chief of General Staff, Admiral Ph.D. Gheorghe Marin during the talks with the Czech delegation)