Vizita ministrului apărării, Teodor Meleșcanu, în Serbia (Defense Minister, Teodor Melescanu on visit in Serbia) (Visite du ministre de la Défense, M. Teodor Melescanu, en Serbie)

Delegaþia româna în vizitã la Academia Militarã de Medicinã
(Romanian delegation on visit to the Military Academy of Medicine)
(Délégation roumaine en visite à l’Académie militaire de médecine)

Delegația româna în vizită la Academia Militară de Medicină
(Romanian delegation on visit to the Military Academy of Medicine)
(Délégation roumaine en visite à l’Académie militaire de médecine)