Vizita ministrului apărării, Teodor Meleșcanu, în Serbia (Defense Minister, Teodor Melescanu on visit in Serbia) (Visite du ministre de la Défense, M. Teodor Melescanu, en Serbie)

Miniºtrii apãrãrii, român ºi sârb, pe timpul declaraþiilor de presã
(Romanian and Serbian Defense Ministers during the press statement)
(Les ministres de la Défense, roumain et serbe, lors des déclarations de presse)

Miniștrii apărării, român și sârb, pe timpul declarațiilor de presă
(Romanian and Serbian Defense Ministers during the press statement)
(Les ministres de la Défense, roumain et serbe, lors des déclarations de presse)