Vizita ministrului apărării, Teodor Meleșcanu, în Serbia (Defense Minister, Teodor Melescanu on visit in Serbia) (Visite du ministre de la Défense, M. Teodor Melescanu, en Serbie)

Ministrul apãrãrii împreunã cu comandantul Academiei Militare de Medicinã
(Defense Minister together with the commander of the Military Academy of Medicine)
(Le ministre de la Défense et le commandant de l’Académie militaire de médecine)

Ministrul apărării împreună cu comandantul Academiei Militare de Medicină
(Defense Minister together with the commander of the Military Academy of Medicine)
(Le ministre de la Défense et le commandant de l’Académie militaire de médecine)