Generalul de brigadã Ion Grecu le ureazã succes tinerilor subofiþeri în carierã - foto Adelin Dima
(Brigade General Ion Grecu wishing success to the young career NCOs)ªeful promoþiei, sergentul Cristi Mihai - foto Adelin Dima
(Chief of graduates, Sergeant Cristi Mihai) Felicitãri ºefilor de promoþie - foto Adelin Dima
(Congratulations for the chefs of graduates)
Generalul de brigadă Ion Grecu le urează succes tinerilor subofițeri în carieră - foto Adelin Dima
(Brigade General Ion Grecu wishing success to the young career NCOs)
Vizualizat: 1569 ori.
Șeful promoției, sergentul Cristi Mihai - foto Adelin Dima
(Chief of graduates, Sergeant Cristi Mihai)
Vizualizat: 1388 ori.
Felicitări șefilor de promoție - foto Adelin Dima
(Congratulations for the chefs of graduates)
Vizualizat: 1271 ori.
Aspect de la defilarea subunitãþilor - Adelin Dima (Parade of sub-units)Defileazã garda de onoare - foto Adelin Dima
(Parade of the Guard of Honor)Defileazã un detaºament al promoþiei de subofiþeri - foto Adelin Dima
(Parade of the Detachment of NCOs)
Aspect de la defilarea subunităților - Adelin Dima (Parade of sub-units)
Vizualizat: 1197 ori.
Defilează garda de onoare - foto Adelin Dima
(Parade of the Guard of Honor)
Vizualizat: 1170 ori.
Defilează un detașament al promoției de subofițeri - foto Adelin Dima
(Parade of the Detachment of NCOs)
Vizualizat: 1414 ori.
Rudele ºi prietenii absolvenþilor prezenþi la festivitate - foto Adelin Dima
(Relatives and friends of graduates)
Rudele și prietenii absolvenților prezenți la festivitate - foto Adelin Dima
(Relatives and friends of graduates)
Vizualizat: 1221 ori.