Acordarea primului grad de subofițer la Școala Militară de la Pitești (Appointment in the first NCO rank at Pitesti Military School)

ªeful promoþiei, sergentul Cristi Mihai - foto Adelin Dima
(Chief of graduates, Sergeant Cristi Mihai)

Șeful promoției, sergentul Cristi Mihai - foto Adelin Dima
(Chief of graduates, Sergeant Cristi Mihai)