Vizita ministrului apărării în Olanda (Defense Minister on visit in Holland)

Teodor Meleºcanu în timpul ceremonialului de primire de la ministerul olandez al apãrãrii - foto Bezoek Roemeense
(Teodor Melescanu during the receiving ceremony at the Dutch Defense Minister)

Teodor Meleșcanu în timpul ceremonialului de primire de la ministerul olandez al apărării - foto Bezoek Roemeense
(Teodor Melescanu during the receiving ceremony at the Dutch Defense Minister)