Vizita ministrului apărării în Olanda (Defense Minister on visit in Holland)

Cei doi miniºtrii ai apãrãrii, Teodor Meleºcanu ºi Eimert van Middelkoop, trec în revistã garda de onoare - foto Bezoek Roemeense
(The two Defense Ministers Teodor Melescanu and Eimert van Middlekoop reviewing the Guard of Honor)

Cei doi miniștrii ai apărării, Teodor Meleșcanu și Eimert van Middelkoop, trec în revistă garda de onoare - foto Bezoek Roemeense
(The two Defense Ministers Teodor Melescanu and Eimert van Middlekoop reviewing the Guard of Honor)