Aspect din timpul serbãrii - foto Florin Dobrater
(Aspect during the celebration)Colindul cursanþilor de la Centrul de Pregãtire pentru Muzici Militare - foto Florin Dobrater
(Carol of the students of the Military Bands Training Center)Conducerea MAp alãturi de copii prezenþi la eveniment - foto Florin Dobrater
(MoD leaders and the children during the festivity)
Aspect din timpul serbării - foto Florin Dobrater
(Aspect during the celebration)
Vizualizat: 1378 ori.
Colindul cursanților de la Centrul de Pregătire pentru Muzici Militare - foto Florin Dobrater
(Carol of the students of the Military Bands Training Center)
Vizualizat: 1196 ori.
Conducerea MAp alături de copii prezenți la eveniment - foto Florin Dobrater
(MoD leaders and the children during the festivity)
Vizualizat: 1183 ori.
Copiii în aºteptarea Moºului - Valentin Ciobârcã
(Children waiting for Santa Claus)Formaþia Los Platanos a Muzicii Reprezentative a MAp în concert de sezon - foto Valentin Ciobârcã
(Los Platanos Band of the MoD Representative Band in the show)Grupul Andantino pe timpul spectacolului organizat la sediul MAp - foto Florin Dobrater
(Andantino Group during the show organized at the MoD HQ)
Copiii în așteptarea Moșului - Valentin Ciobârcă
(Children waiting for Santa Claus)
Vizualizat: 1151 ori.
Formația Los Platanos a Muzicii Reprezentative a MAp în concert de sezon - foto Valentin Ciobârcă
(Los Platanos Band of the MoD Representative Band in the show)
Vizualizat: 1287 ori.
Grupul Andantino pe timpul spectacolului organizat la sediul MAp - foto Florin Dobrater
(Andantino Group during the show organized at the MoD HQ)
Vizualizat: 1308 ori.
Locþiitorul ªefului SMG împreunã cu copiii militarilor rãniþi sau care ºi-au pierdut viaþa în teatrele de operaþii - foto Valentin Ciobârcã
(Deputy Chief of General Staff with the children of the wounded military from the theaters of operation)Copii alãturi de Moº Crãciun - foto Valentin Ciobârcã
(Children and the Santa Claus)Moment artistic oferit de Muzica Reprezentativã a MAp - foto Florin Dobrater
(Artistic moment of the MoD Representative Band)
Locțiitorul Șefului SMG împreună cu copiii militarilor răniți sau care și-au pierdut viața în teatrele de operații - foto Valentin Ciobârcă
(Deputy Chief of General Staff with the children of the wounded military from the theaters of operation)
Vizualizat: 1156 ori.
Copii alături de Moș Crăciun - foto Valentin Ciobârcă
(Children and the Santa Claus)
Vizualizat: 1475 ori.
Moment artistic oferit de Muzica Reprezentativă a MAp - foto Florin Dobrater
(Artistic moment of the MoD Representative Band)
Vizualizat: 1223 ori.
Moment din timpul spectacolului - foto Florin Dobrater
(During the show)Obiceiuri de iarnã prezentate de militarii  Regimentului 30 Gardã - foto Valentin Ciobârcã
(Winter customs presented by the military from the 30th Guard Regiment)Obiceiuri de iarnã, capra, prezentate de militarii de la Regimentul 30 Gardã - foto Valentin Ciobârcã
(Winter customs presented by the military from the 30th Guard Regiment)
Moment din timpul spectacolului - foto Florin Dobrater
(During the show)
Vizualizat: 1086 ori.
Obiceiuri de iarnă prezentate de militarii Regimentului 30 Gardă - foto Valentin Ciobârcă
(Winter customs presented by the military from the 30th Guard Regiment)
Vizualizat: 1161 ori.
Obiceiuri de iarnă, capra, prezentate de militarii de la Regimentul 30 Gardă - foto Valentin Ciobârcă
(Winter customs presented by the military from the 30th Guard Regiment)
Vizualizat: 6516 ori.