Colinde la Pomul de Crăciun (Christmas carols at the Christmas tree)

Copiii în aºteptarea Moºului - Valentin Ciobârcã
(Children waiting for Santa Claus)

Copiii în așteptarea Moșului - Valentin Ciobârcă
(Children waiting for Santa Claus)