Colinde la Pomul de Crăciun (Christmas carols at the Christmas tree)

Locþiitorul ªefului SMG împreunã cu copiii militarilor rãniþi sau care ºi-au pierdut viaþa în teatrele de operaþii - foto Valentin Ciobârcã
(Deputy Chief of General Staff with the children of the wounded military from the theaters of operation)

Locțiitorul Șefului SMG împreună cu copiii militarilor răniți sau care și-au pierdut viața în teatrele de operații - foto Valentin Ciobârcă
(Deputy Chief of General Staff with the children of the wounded military from the theaters of operation)