Conducerea MAp în dialog cu militarii din teatrele de operații (MoD leaders in dialogue with the military from the theaters of operations)

Aspect din timpul videoteleconferinþei - foto Leonard Mocanu (During the video-conference)

Aspect din timpul videoteleconferinței - foto Leonard Mocanu (During the video-conference)