Foto de grup cu copii centrului - foto Cornel Mituþ (Family photo with the children )Generalul-locotenent Mihail Orzeaþã ºi generalul maior Teodor Munteanu ascultã colindele interpretate de copii - foto Cornel Mituþ (LT General Mihail Orzeata and Major General Teodor Munteanu listening the carols interpreted by the children)Colind dedicat Moºului - foto Cornel Mituþ (Carol for Santa Claus)
Foto de grup cu copii centrului - foto Cornel Mituț (Family photo with the children )
Vizualizat: 1310 ori.
Generalul-locotenent Mihail Orzeață și generalul maior Teodor Munteanu ascultă colindele interpretate de copii - foto Cornel Mituț (LT General Mihail Orzeata and Major General Teodor Munteanu listening the carols interpreted by the children)
Vizualizat: 873 ori.
Colind dedicat Moșului - foto Cornel Mituț (Carol for Santa Claus)
Vizualizat: 778 ori.
Aplauze pentru colindul copiilor - foto Cornel Mituþ (Applauses for the carols)În aºteptarea lui Moº Crãciun - foto Cornel Mituþ (Waiting for Santa Claus)Daruri oferite copiilor - foto Cornel Mituþ (Presents for the children)
Aplauze pentru colindul copiilor - foto Cornel Mituț (Applauses for the carols)
Vizualizat: 786 ori.
În așteptarea lui Moș Crăciun - foto Cornel Mituț (Waiting for Santa Claus)
Vizualizat: 795 ori.
Daruri oferite copiilor - foto Cornel Mituț (Presents for the children)
Vizualizat: 744 ori.
Cadouri pentru copii - foto Cornel Mituþ (Presents for the children)Copii mulþumesc pentru cadouri - foto Cornel Mituþ (The children are thanking for presents)Daruri pentru cei mici - foto Cornel Mituþ (Presents for the little ones)
Cadouri pentru copii - foto Cornel Mituț (Presents for the children)
Vizualizat: 758 ori.
Copii mulțumesc pentru cadouri - foto Cornel Mituț (The children are thanking for presents)
Vizualizat: 707 ori.
Daruri pentru cei mici - foto Cornel Mituț (Presents for the little ones)
Vizualizat: 770 ori.
Generalul locotenent dr. Mihail Orzeaþã primeºte o coroniþã realizatã de copii centrului - foto Cornel Mituþ (LT. General Ph.D. Mihail Orzeata receiving a little wreath made by the children)În atelierul de creaþie al centrului - foto Cornel Mituþ (In the Center’s creation shop )Despãrþirea de copii - foto Cornel Mituþ (Farewell)
Generalul locotenent dr. Mihail Orzeață primește o coroniță realizată de copii centrului - foto Cornel Mituț (LT. General Ph.D. Mihail Orzeata receiving a little wreath made by the children)
Vizualizat: 741 ori.
În atelierul de creație al centrului - foto Cornel Mituț (In the Center’s creation shop )
Vizualizat: 721 ori.
Despărțirea de copii - foto Cornel Mituț (Farewell)
Vizualizat: 825 ori.