Conducerea Ministerului Apărării împreună cu veteranii de război, la Cercul Militar Național (MoD leaders and the veterans at the National Military Cercle)

Ministrul apãrãrii, Teodor Meleºcanu (Defense Minister, Teodor Melescanu)

Ministrul apărării, Teodor Meleșcanu (Defense Minister, Teodor Melescanu)