Conducerea Ministerului Apărării împreună cu veteranii de război, la Cercul Militar Național (MoD leaders and the veterans at the National Military Cercle)

Teodor Meleºcanu ºi generalul Marin Dragnea (Teodor Melescanu and General Marin Dragnea)

Teodor Meleșcanu și generalul Marin Dragnea (Teodor Melescanu and General Marin Dragnea)