Acțiuni de deszăpezire în capitală (Action for removing the snow in the Capital) (Actions de déblayement dans la capitale)

În timpul operaþiunilor de deszãpezire - foto Valentin Ciobîrcã
(During the snow remove operation)(Des opérations de déblayement)

În timpul operațiunilor de deszăpezire - foto Valentin Ciobîrcă
(During the snow remove operation)(Des opérations de déblayement)