Sudenþi ºi reprezentanþi ai mediilor academice prezenþi în aula Bibliotecii Centrale Universitare - Foto: Mihai Eugen
(Students and academic representatives in the Aula of the Central University Library)
(Des étudiants et des représentants des milieux académiques présents dans l’amphithéâtre de la Bibliothèque centrale universitaire)Jaap de Hoop Scheffer în dialog cu studenþii din Centrele Universitare din Bucureºti, Timiºoara ºi Iaºi - Foto: Mihai Eugen
(Jaap de Hoop Scheffer in dialogue with students from Bucharest, Timisoara and Iasi university centers)
(M. Jaap de Hoop Scheffer en dialogue avec les étudiants des centres universitaires de Bucarest, Timisoara et Iassy)Jaap de Hoop Scheffer ºi Teodor Meleºcanu pe timpul activitãþii de la BCU - Foto: Mihai Eugen
(Jaap de Hoop Scheffer and Teodor Melescanu during the activity at the Central University Library)
(M. Jaap de Hoop Scheffer et M. Teodor Melescanu lors de l’activité de la Bibliothèque centrale universitaire)
Sudenþi ºi reprezentanþi ai mediilor academice prezenþi în aula Bibliotecii Centrale Universitare - Foto: Mihai Eugen
(Students and academic representatives in the Aula of the Central University Library)
(Des étudiants et des représentants des milieux académiques présents dans l’amphithéâtre de la Bibliothèque centrale universitaire)
Vizualizat: 800 ori.
Jaap de Hoop Scheffer în dialog cu studenþii din Centrele Universitare din Bucureºti, Timiºoara ºi Iaºi - Foto: Mihai Eugen
(Jaap de Hoop Scheffer in dialogue with students from Bucharest, Timisoara and Iasi university centers)
(M. Jaap de Hoop Scheffer en dialogue avec les étudiants des centres universitaires de Bucarest, Timisoara et Iassy)
Vizualizat: 727 ori.
Jaap de Hoop Scheffer ºi Teodor Meleºcanu pe timpul activitãþii de la BCU - Foto: Mihai Eugen
(Jaap de Hoop Scheffer and Teodor Melescanu during the activity at the Central University Library)
(M. Jaap de Hoop Scheffer et M. Teodor Melescanu lors de l’activité de la Bibliothèque centrale universitaire)
Vizualizat: 698 ori.
Secretarul General al NATO susþinând o prelegere în aula BCU - Foto: Mihai Eugen
(NATO Secretary General delivering a lecture in the Aula of the Central University Library)
(Le Secrétaire général de l’OTAN présentant un exposé dans l’amphithéâtre de la Bibliothèque centrale universitaire)
Secretarul General al NATO susþinând o prelegere în aula BCU - Foto: Mihai Eugen
(NATO Secretary General delivering a lecture in the Aula of the Central University Library)
(Le Secrétaire général de l’OTAN présentant un exposé dans l’amphithéâtre de la Bibliothèque centrale universitaire)
Vizualizat: 696 ori.