Vizita ºefului Statului Major General al Forþelor Armate Slovene în România (Chief of Slovenian General Staff in visit in Romania) (Visite du chef d’Etat-Major Général des Forces armées slovènes en Roumanie)

Generalul Gutman salutã Gardã de Onoare - foto Valentin Ciobîrcã (General Gutman saluting the Guard of Honor) (Le général Gutman salue la Garde d’honneur)

Generalul Gutman salutã Gardã de Onoare - foto Valentin Ciobîrcã (General Gutman saluting the Guard of Honor) (Le général Gutman salue la Garde d’honneur)