Vizita ºefului Statului Major General al Forþelor Armate Slovene în România (Chief of Slovenian General Staff in visit in Romania) (Visite du chef d’Etat-Major Général des Forces armées slovènes en Roumanie)

ªeful Statului Major General al Forþelor Armate Slovene, generalul-locotenent Albin Gutman -  foto Valentin Ciobîrcã (Chief of Slovenian General Staff, Lieutenant General Albin Gutman) (Le chef d’Etat-Major Général des Forces armées slovènes, le général -lieutenant Albin Gutman)

ªeful Statului Major General al Forþelor Armate Slovene, generalul-locotenent Albin Gutman - foto Valentin Ciobîrcã (Chief of Slovenian General Staff, Lieutenant General Albin Gutman) (Le chef d’Etat-Major Général des Forces armées slovènes, le général -lieutenant Albin Gutman)