Ministrul Teodor Meleșcanu în vizită oficială în Iordania (Minister Teodor Melescanu in official visit in Jordan) (Le ministre Teodor Melescanu en visite officielle en Jordanie)

Discuþii oficiale dintre delegaþiile militare române ºi iordaniene
(The official talks between the Romanian and the Jordanian military delegations )
(Discussions officielles entre les délégations militaires roumaine et jordanienne)

Discuții oficiale dintre delegațiile militare române și iordaniene
(The official talks between the Romanian and the Jordanian military delegations )
(Discussions officielles entre les délégations militaires roumaine et jordanienne)