Ministrul Teodor Meleșcanu în vizită oficială în Iordania (Minister Teodor Melescanu in official visit in Jordan) (Le ministre Teodor Melescanu en visite officielle en Jordanie)

Întâlnirea ministrului român al apãrãrii cu premierul ºi ºeful armatei iordaniene
(Meeting between the Romanian Minister of Defense and the Jordanian Prime Minister and the Chief of the Armed Forces)
(La rencontre du ministre roumain de la Défense avec le premier ministre et le chef de l’armée jordanienne  )

Întâlnirea ministrului român al apărării cu premierul și șeful armatei iordaniene
(Meeting between the Romanian Minister of Defense and the Jordanian Prime Minister and the Chief of the Armed Forces)
(La rencontre du ministre roumain de la Défense avec le premier ministre et le chef de l’armée jordanienne )