Vizita ministrului apărării al Republicii Burundi, în România (Defense Minister of the Republic of Burundi in visit in Romania) (Visite du ministre de la Défense de la République de Burundi, en Roumanie)

Miniºtrii apãrãrii primesc onorul - foto Florin Dobrater
(The Defense Ministers receiving the Honor)
(Les deux ministres recevrant l’honneur)

Miniștrii apărării primesc onorul - foto Florin Dobrater
(The Defense Ministers receiving the Honor)
(Les deux ministres recevrant l’honneur)