Vizita ministrului apãrãrii al Republicii Burundi, în România (Defense Minister of the Republic of Burundi in visit in Romania) (Visite du ministre de la Défense de la République de Burundi, en Roumanie)

Teodor Meleºcanu ºi gl.mr. Germain Niyoyankana pe timpul ceremonialului oficial - foto Florin Dobrater
(Teodor Melescanu and Major General Germain Niyoyankana during the official ceremony)
(M. Teodor Melescanu et le général-major Germain Niyoyankana lors de la cérémonie officielle)

Teodor Meleºcanu ºi gl.mr. Germain Niyoyankana pe timpul ceremonialului oficial - foto Florin Dobrater
(Teodor Melescanu and Major General Germain Niyoyankana during the official ceremony)
(M. Teodor Melescanu et le général-major Germain Niyoyankana lors de la cérémonie officielle)