Aspect de la depunerea coroanelor de flori - foto Cãtãlin Ovreiu (Lay of wreaths)
(Dépôt de couronnes de fleurs)Coroana de flori depusã din partea Ministerului Apãrãrii la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza aflatã pe Dealul Mitropoliei din Bucureºti - foto Cãtãlin Ovreiu
(The MoD wreath laid at King Alexandru Ioan Cuza’s statue on Dealul Mitropoliei, Bucharest)
(Couronne de fleurs déposée par le ministère de la Défense à la statue du prince Alexandru)Hora Unirii - foto Cãtãlin Ovreiu
(Hora Unirii)
(La ronde de l’Union)
Aspect de la depunerea coroanelor de flori - foto Cătălin Ovreiu (Lay of wreaths)
(Dépôt de couronnes de fleurs)
Vizualizat: 748 ori.
Coroana de flori depusă din partea Ministerului Apărării la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza aflată pe Dealul Mitropoliei din București - foto Cătălin Ovreiu
(The MoD wreath laid at King Alexandru Ioan Cuza’s statue on Dealul Mitropoliei, Bucharest)
(Couronne de fleurs déposée par le ministère de la Défense à la statue du prince Alexandru)
Vizualizat: 1255 ori.
Hora Unirii - foto Cătălin Ovreiu
(Hora Unirii)
(La ronde de l’Union)
Vizualizat: 974 ori.
Participanþi la evenimentul organizat pe Dealul Mitropoliei - foto Cãtãlin Ovreiu
(Participants in the event occurred on Dealul Mitropoliei)
(Participants à l’événement sur la Colline de la Métropolie)Statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza - foto Cãtãlin Ovreiu
(King Alexandru Ioan Cuza’s statue)
(La statue du prince Alexandru Ioan Cuza)
Participanți la evenimentul organizat pe Dealul Mitropoliei - foto Cătălin Ovreiu
(Participants in the event occurred on Dealul Mitropoliei)
(Participants à l’événement sur la Colline de la Métropolie)
Vizualizat: 803 ori.
Statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza - foto Cătălin Ovreiu
(King Alexandru Ioan Cuza’s statue)
(La statue du prince Alexandru Ioan Cuza)
Vizualizat: 3650 ori.