Misiune în comun

Militarii români dãruiesc dulciuri ºi jucãrii copiilor irakieni de la ªcoala din Al Badur - foto Valentin Ciobârcã

Militarii români dăruiesc dulciuri și jucării copiilor irakieni de la Școala din Al Badur - foto Valentin Ciobârcă