Misiune în comun

Misiune de patrulare cu echipaje mixte de militari din B.32 I. ºi militari ai B.151 I. pe timpul predãrii misiunilor în aria de responsabilitate - foto Valentin Ciobârcã

Misiune de patrulare cu echipaje mixte de militari din B.32 I. și militari ai B.151 I. pe timpul predării misiunilor în aria de responsabilitate - foto Valentin Ciobârcă