Amiralului Gheorghe Marin i se prezintã delegaþia bulgarã - foto Valentin CiobârcãAspect din timpul ceremoniei de primire - foto Valentin CiobârcãAspect din timpul convorbirilor oficiale la SMG - foto Valentin Ciobârcã
Amiralului Gheorghe Marin i se prezintă delegația bulgară - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 844 ori.
Aspect din timpul ceremoniei de primire - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 799 ori.
Aspect din timpul convorbirilor oficiale la SMG - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 776 ori.
Aspect din timpul vizitei la Universitatea Naþionalã de Apãrare - foto Valentin CiobârcãDepunerea undei coroane de flori la Mormântul Ostaºului Necunoscut - foto Valentin CiobârcãGeneralul Stoikov oferã un cadou simbolic ministrului apãrãrii - foto Valentin Ciobârcã
Aspect din timpul vizitei la Universitatea Națională de Apărare - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 842 ori.
Depunerea undei coroane de flori la Mormântul Ostașului Necunoscut - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 719 ori.
Generalul Stoikov oferă un cadou simbolic ministrului apărării - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 796 ori.
Generalului Stoikov i se prezintã conducerea SMG - foto Valentin Ciobârcã
Generalului Stoikov i se prezintă conducerea SMG - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 801 ori.