Convorbiri oficiale româno-bulgare(Romanian-Bulgarian official talks)

Aspect din timpul vizitei la Universitatea Naþionalã de Apãrare - foto Valentin Ciobârcã

Aspect din timpul vizitei la Universitatea Națională de Apărare - foto Valentin Ciobârcă