Convorbiri oficiale româno-bulgare(Romanian-Bulgarian official talks)

Generalul Stoikov oferã un cadou simbolic ministrului apãrãrii - foto Valentin Ciobârcã

Generalul Stoikov oferă un cadou simbolic ministrului apărării - foto Valentin Ciobârcă