Autoevaluarea activității Statului Major General în anul 2007 (General Staff's self-evaluation activity on 2007)

ªeful SMG þine cuvântul de deschidere

Șeful SMG ține cuvântul de deschidere