Autoevaluarea activității Statului Major General în anul 2007 (General Staff's self-evaluation activity on 2007)

Ministrul apãrãrii se adreseazã participanþilor

Ministrul apărării se adresează participanților