Ministrul Teodor Meleºcanu ureazã bun venit ministrului albanez al apãrãrii Fatmir Mediu - foto Petricã Mihalache
(Le ministre Teodor Melescanu souhaitant la bienvenue au ministre albanais de la Défense, M. Fatmir Mediu)Aspect de la ceremonialul oficial - foto Petricã Mihalache
(Image de la cérémonie)Miniºtrii apãrãrii din cele doua þãri trec în revistã Garda de Onoare  - foto Petricã Mihalache
(Les ministres de la Défense de deux pays passant en revues la Garde d’honneur)
Ministrul Teodor Meleșcanu urează bun venit ministrului albanez al apărării Fatmir Mediu - foto Petrică Mihalache
(Le ministre Teodor Melescanu souhaitant la bienvenue au ministre albanais de la Défense, M. Fatmir Mediu)
Vizualizat: 1136 ori.
Aspect de la ceremonialul oficial - foto Petrică Mihalache
(Image de la cérémonie)
Vizualizat: 1168 ori.
Miniștrii apărării din cele doua țări trec în revistă Garda de Onoare - foto Petrică Mihalache
(Les ministres de la Défense de deux pays passant en revues la Garde d’honneur)
Vizualizat: 1184 ori.
 Ministrul român al Apãrãrii salutã delegaþia albanezã  - foto Petricã Mihalache
(Le ministre roumain de la Défense saluant la délégation albanaise)Ministrul albanez al Apãrãrii salutã delegaþia românã  - foto Petricã Mihalache
(Le ministre albanais de la Défense saluant la délégation roumaine)Delegaþia albanezã prezentã la discuþiile oficiale  - foto Petricã Mihalache
(La délégation albanaise présente aux discussions officielles)
Ministrul român al Apărării salută delegația albaneză - foto Petrică Mihalache
(Le ministre roumain de la Défense saluant la délégation albanaise)
Vizualizat: 1135 ori.
Ministrul albanez al Apărării salută delegația română - foto Petrică Mihalache
(Le ministre albanais de la Défense saluant la délégation roumaine)
Vizualizat: 1159 ori.
Delegația albaneză prezentă la discuțiile oficiale - foto Petrică Mihalache
(La délégation albanaise présente aux discussions officielles)
Vizualizat: 1152 ori.
Delegaþia românã la discuþiile oficiale  - foto Petricã Mihalache
(La délégation roumaine présente aux discussions officielles)
Delegația română la discuțiile oficiale - foto Petrică Mihalache
(La délégation roumaine présente aux discussions officielles)
Vizualizat: 1158 ori.