Vizita ministrului albanez al apărării în România(Albanese Defense Minister in visit in Romania) (Visite du ministre albanais de la Défense en Roumanie)

Ministrul Teodor Meleºcanu ureazã bun venit ministrului albanez al apãrãrii Fatmir Mediu - foto Petricã Mihalache
(Le ministre Teodor Melescanu souhaitant la bienvenue au ministre albanais de la Défense, M. Fatmir Mediu)

Ministrul Teodor Meleșcanu urează bun venit ministrului albanez al apărării Fatmir Mediu - foto Petrică Mihalache
(Le ministre Teodor Melescanu souhaitant la bienvenue au ministre albanais de la Défense, M. Fatmir Mediu)